Strona główna » Plan dnia

Plan dnia

 

Rozkład dnia

 

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczycieli

630 - 830

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, itp., indywidualna praca z dziećmi.

830 - 900

I śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

900 - 915

Zabawy integracyjne, ruchowe i obowiązkowe poranne ćwiczenia gimnastyczne.

915 - 1000

Zajęcia dydaktyczne zgodne z realizacją podstawy programowej
z całą grupą: zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej.

1000 - 1015

II śniadanie- ZDROWE WITAMINKI- czynności higieniczno- porządkowe; wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
w czasie spożywania posiłków.

1015 - 1130

Spacery, obserwacja przyrody, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody, gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.

1130 - 1200

OBIAD- dzieci młodsze- czynności higieniczne i samoobsługowe, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, kształtowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się sztućcami.

1200 - 1400

Wypoczynek na leżakach. Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia, słuchanie literatury dziecięcej.

1200 - 1230

OBIAD- dzieci starsze- czynności higieniczne i samoobsługowe, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, kształtowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się sztućcami.

1230 - 1400

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sami, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno- kompensacyjna. Zajęcia dodatkowe.

1400 - 1430

Podwieczorek- czynności higieniczne i samoobsługowe.

1430 - 1630

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.
Kontakty indywidualne z rodzicami.

   

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA GRUDZIEŃ 2021

GRUPA WRÓBELKI

Wychowawcy: mgr Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena
Miesiąc: grudzień

W TYM MIESIĄCU DZIECI DOWIEDZĄ SIĘ:

I. Co cieszy mikołaja?
II. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
III/IV. O czym w święta każdy z nas pamięta?
V. Który żywioł jest najważniejszy?

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA:

• Ćwiczenia poranne zestaw nr 13, 14, 15, 16 oraz ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 7 metodą Rudolfa Labana, zestaw nr 8 – umiejętność współdziałania z grupą; rozwijanie sprawności fizycznej; ćwiczenia wyprostne, skrętoskłony; ćwiczenia tułowia kształtowanie szybkiej reakcji i orientacji.
• Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe, bieżne oraz zabawy relaksacyjne.
• Spacery w pobliżu przedszkola – doskonalenie chodzenia parami ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA:

• Rozmowy inspirowane opowiadaniem: A. Widzowskiej Przygoda mikołaja,
A. Widzowskiej Pani Zima, A. Widzowskiej Wigilia A. Widzowskiej Żywioły oraz wierszem bądź ilustracjami – nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, rozwijanie mowy.
• Zapoznanie z ideą wolontariatu; z zawodem górnika oraz elementami jego stroju galowego
a także z tradycjami bożonarodzeniowymi – poszerzanie wiedzy ogólnej na dany temat.
• Zabawy dydaktyczne związane z tematyką tygodnia – rozwijanie mowy, zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
• Odkrywanie litery: e, E (wyraz podstawowy ekran, Ela); s. S (sanki, Sara); b, B (balon, Bolek); małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów podstawowych.
• Ćwiczenia słownikowe: Zimowe dyscypliny sportowe – utrwalanie wiadomości o popularnych sportach uprawianych zimą, wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
• Aktywność badawcza: Praca z kalendarzem– wprowadzenie nazw dni tygodnia; Zimowe zabawy badawcze - eksperymenty, badanie właściwości śniegu i lodu; Żywioły – zabawy badawcze, eksperymenty dotyczące czterech żywiołów ognia, wody, ziemi, powietrza.
• Edukacja matematyczna: zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7; matematyczne święta/ćwiczenia – rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:

1. Umuzykalnianie poprzez:
• wprowadzanie piosenek do nauki związanych z tematyką tygodnia – rozwijanie pamięci i słuchu muzycznego oraz śpiewu zgodnie z linią melodyczną.
• zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.
2. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne związane z tematyką danego tygodnia – rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni.

NIETYPOWE DNI Z KALENDARZA:

• SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM;
• DZIEŃ HERBATY;
• PRZEDSZKOLNA WIGILIA;
• POWITANIE ZIMY

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: grudzień

CELE:

–Wzbogacanie wiedzy na temat warunków
panujących w prehistorycznym lesie
–Poznawanie właściwości śniegu
–Poznanie oznaków nadchodzącej pory roku ZIMY
–Poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
–Rozwijanie sprawności rachunkowych
–Utrwalenie pojęć wysoko i nisko

BLOKI TEMATYCZNE

–Jak wyglądał świat przed milionami lat?
–Idzie zima ze śniegiem
–Idą święta

PIOSENKI

–,,Dziękujemy Mikołaju, dziękujemy”
–,,Już święta”
–,,Kołysanka”
–,,Kolędy”

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

–,,Bałwankowa rodzinka”
–,,Bouli”
–,,Zimowe zaprzęgi”
–,,Buch w śnieżny puch...” i inne

KARTKA Z KALENDARZA

➢Powitanie Św. Mikołaja
➢Pierwszy dzień zimy
➢Przedszkolna Wigilia

GRUPA KRASNALE

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: grudzień

Cele główne:

• rozwijanie mowy
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie umiejętności liczenia
• umuzykalnianie dzieci
• rozwijanie bycia współgospodarzem sali
• kształtowanie poczucia rytmu

Bloki tematyczne:

• Czy smoki to dinozaury?
• To już zima
• Święta tuż-tuż

Wiersze i opowiadania:

• Forma B., „Zimowe wskazówki”
• Kubiak T., „W kopalni”, „Wesoła choinka”
• Lewandowska B., „Co wyprawiał Bazyliszek”
• Papuzińska J., „Jak nasza mama hodowała potwora”
• Zdzitowska H., „Gawronek poznaje zimę”

Piosenki:

• „Siedem reniferów”
• „To Mikołaj”
• „Pani zima”
• „Głodny wróbelek”

Zabawy:

• „Zima”
• „Wagoniki”
• „Dinozaur”

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA LISTOPAD 2021

GRUPA WRÓBELKI

Wychowawcy: mgr Dolińska Urszula, Magdalena Kierpiec
Miesiąc: listopad

W TYM MIESIĄCU DZIECI DOWIEDZĄ SIĘ:

I. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
II. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
III. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
IV. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Dużą Niedźwiedzicę?

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA:

• Ćwiczenia poranne zestaw nr 9, 10, 11, 12 oraz ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 5, zestaw nr 6 - rozwijanie sprawności fizycznej; ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej; kształtowanie szybkiej reakcji i orientacji; rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem.
• Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe, bieżne oraz zabawy naśladowcze.
• Zabawy na świeżym powietrzu dowolne oraz z użyciem sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym – wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw.
• Spacery w pobliżu przedszkola – doskonalenie chodzenia parami ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA:

• Rozmowy inspirowane opowiadaniem: M. Strękowskiej-Zaremby Sprzątanie jest super, A. Widzowskiej Biały orzeł, B. Szelągowskiej Konkurs na legendę, A. Widzowskiej Teleskop oraz wierszem bądź ilustracjami – nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, rozwijanie mowy.
• Zabawy dydaktyczne związane z tematyką tygodnia – rozwijanie mowy, zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
• Odkrywanie litery: t, T ( wyraz podstawowy tata, Tola); i. I (igła, Iza); d, D (dom, Dorota); k, K (kot, Kama) małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów podstawowych.
• Aktywność badawcza: Wsie, miasta i miasteczka – próby określenia różnic i podobieństw na zdjęciach satelitarnych; Jak miś zmieniał się przez lata ? -porównywanie wyglądu obecnych misiów z tymi z dawnych lat oraz Ziemia widziana z kosmosu – rozwijanie postawy badawczej.
• Edukacja matematyczna: zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5, 0, 6 ;zapoznanie z trójkątem, poznanie jego cech oraz porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie znaków równości, mniejszości i większości– rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych.
• Nauka piosenek :Wojenko, wojenko, Niepodległy kraj oraz Hymnu Polski Mazurek Dąbrowskiego – nauka kontrolowania natężenia głosu oraz śpiewu zgodnie z linią melodyczną.
• Nauka wierszyków na inscenizację -ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci słuchowej; nauka poprawnej wymowy i modulacji głosu.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:

1. Umuzykalnianie poprzez:
• wprowadzanie piosenek do nauki związanych z tematyką tygodnia – rozwijanie pamięci i słuchu muzycznego.
• zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.
2. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne związane z tematyką danego tygodnia – rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni.

NIETYPOWE DNI Z KALENDARZA:

• DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA;
• ANDRZEJKI

GRUPA MOTYLE

Nauczyciel: Arleta Chrobak
Miesiąc: listopad

I Dlaczego nawet Superbohater ma obowiązki?

1. Członkowie rodziny
2. Drzewo genealogiczne
3. Prawa i obowiązki
4. Miejsce, w którym mieszkam
5. Małe domy i duże domy

II Co powinien wiedzieć każdy Polak?

1. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
2. Narodowe Święto Niepodległości
3. Polska - piękny kraj
4. Znane Polki i znani Polacy
5. Sąsiedzi Polski

III Gdzie można spotkać małą niedźwiedzicę?

1. Gwiazdozbiory
2. Układ Słoneczny
3. Nasza planeta
4. Podróż w nieznane
5. Tajemnicza spadająca gwiazda

IV Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

1. W świecie polskich legend
2. Potrawy regionalne
3. Stroje i muzyka z różnych
zakątków Polski
4. Dzień Pluszowego Misia
5. Podróż po Polsce

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: listopad

CELE:

–Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
–Wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie
–Zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie
domów
–Rozwijanie umiejętności wypowiadana się na temat swojego domu
–Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodzin
–Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
–Zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywania

BLOKI TEMATYCZNE

–Moja rodzina
–Mój dom
–Moje prawa i obowiązki
–Moje zdrowie i bezpieczeństwo

PIOSENKI

–,,Jestem Polakiem”
–,,Pluszowy Miś”
–,,Urządzenia domowe”
–,,Porządki”
–,,Wszystkie dzieci chcą być zdrowe”

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

–,,Idzie jeż”
–,,Lambado”
–,,Stonoga”
–,,Cicho, głośno”
–Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego, Weroniki Sherborne
–i inne zabawy paluszkowe, masażyki, zabawy logopedyczne

KARTKA Z KALENDARZA

➢Dzień Niepodległości
➢Dzień Kredki
➢Dzień Pluszowego Misia
➢Bal Andrzejkowy

GRUPA KRASNALE

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: listopad

Cele główne:

• rozwijanie inwencji twórczej,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• umuzykalnianie dzieci,
• rozwijanie mowy,
• rozpoznawanie wysokości dźwięków,
• zapoznanie z pracą stomatologa,
• porównywanie masy przedmiotów,
• rozwijanie mowy i myślenia.

Bloki tematyczne:

• Pada deszcz
• Dbamy o zdrowie
• Domowi ulubieńcy
• Urządzenia w moim domu

Wiersze i opowiadania:

• Kasdepke G., „Rozmarzone kalosze”,
• Pisarski R., „Kot”,
• Porazińska J., „Dziadzio Mrok”,
• Przewoźniak M., „Futrzana sierotka”,
• Salach R., „Zdrowie”, „Idzie kotek”,
• Świrszczyńska A., „Pimpuś”,
• Terlikowska M., „Mruczanka kołysanka”,
• Żaba- Żabińska W., „Smutny parasol”.

Piosenki:

• „Czysty przedszkolak”,
• „Mój dom”,
• „Mydło”
• „Pada deszcz”,
• „Popatrzcie na jamniczka”,
• „Przyjaciel”.

Zabawy:

• „Kółko graniaste”,
• „Start- stop”,
• „Uciekaj myszko do dziury”,
• „Uwaga kałuża”,
• „Wiewióreczki”
• „Zdrowy ząb i chory ząb” i wiele innych

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA PAŹDZIERNIK 2021

GRUPA WRÓBELKI

Wychowawcy: mgr Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena
Miesiąc: październik

W TYM MIESIĄCU DZIECI DOWIEDZĄ SIĘ:

I. Jak jesienią dbać o zdrowie? II. Kto może być nauczycielem?
III. W co się bawi z nami jesienny wiatr? IV. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA:

• Ćwiczenia poranne zestaw nr 5, 6, 7, 8 oraz ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 3 /wykorzystanie metody R. Labana/, zestaw nr 4 - rozwijanie sprawności fizycznej; ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie poziomej i pionowej; ćwiczenia mięśni grzbietu; zachowanie dyscypliny podczas zajęć.
• Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe oraz zabawy naśladowcze.
• Zabawy na świeżym powietrzu dowolne oraz z użyciem sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym – wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw.
• Spacery w pobliżu przedszkola – doskonalenie chodzenia parami ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, utrwalenie znajomości znaków drogowych.

AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA:

• Rozmowy inspirowane opowiadaniem: A. Widzowska Chory Piotrek, M. Strękowskiej-Zaremby Zabawa w nauczycieli, A. Widzowskiej Kaloszowy zawrót głowy, Zimowe zapasy oraz wierszem bądź ilustracjami – nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, rozwijanie mowy.
• Zabawy dydaktyczne związane z tematyką tygodnia – rozwijanie mowy, zachęcanie do budowania wypowiedzi na określony temat.
• Zapoznanie ze znaczeniem przysłowia Kto pyta, nie błądzi.
• Odkrywanie litery: a, A ( wyraz podstawowy aparat, Ada); l. L (lala, Lola); o, O (oko, Ola); m, M (mama, Marek) małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów podstawowych.
• Aktywność badawcza: Jaki jest wiatr? – próby określenia kierunku i prędkości wiatru oraz Jakim zwierzętom jest potrzebne futro? – rozwijanie postawy badawczej
• Edukacja matematyczna: zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 1, 2, 3,4 oraz zapoznanie z kwadratem, poznanie jego cech, utrwalanie pojęcia para – rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:

1. Umuzykalnianie poprzez:
• wprowadzanie piosenek do nauki związanych z tematyką tygodnia – rozwijanie pamięci i słuchu muzycznego.
• zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.
2. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne związane z tematyką danego tygodnia – rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni.

NIETYPOWE DNI Z KALENDARZA:

• DZIEŃ DZIEWCZYNEK;
• DZIEŃ LISTONOSZA

 

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: PAŹDZIERNIK

CELE:

– Rozwijanie umiejętności stosowania
rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej
– Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
– Zapoznanie z produktami z mleka, wełny, zbóż
– Zapoznanie z tajemnicą drzew
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na
jakość
– Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech
jesiennego krajobrazu

BLOKI TEMATYCZNE

– Idzie jesień … do zwierząt
– Co z czego otrzymujemy?
– Idzie jesień z deszczem

PIOSENKI

– ,,Jesienne zapasy”
– ,,Deszczyk”

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

– ,,Małe czerwone jabłuszko”
– ,,Kasztanki”
– ,,Pomagator”
– ,,Błyskawica, grzmot”
– Zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– i inne zabawy paluszkowe, masażyki, zabawy logopedyczne

KARTKA Z KALENDARZA

➢ Dzień Edukacji Narodowej
➢ Dzień Poczty

GRUPA KRASNALE

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: październik

Cele główne:

• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• prezentowanie swoich umiejętności,
• utrwalenie wyglądu i nazw wybranych kolorów,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• poznawanie i nazywanie wybranych części ciała,
• podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się,
• rozwijanie zmysłów.

Bloki tematyczne:

• Jesień w sadzie
• Smaczne warzywa
• Jaki jestem
• Moje zmysły

Wiersze i opowiadania:

• Bogdanowicz Marta, „Gdy dobry humor masz”,
• Forma Bożena, „Moje oczy”,
• Koczanowska Jadwiga, „W jesiennym ogrodzie”,
• Kaniewska Ewa, „Szuflada”,
• Kowalewska Maria, „Sąsiedzi”,
• Piątkowska Renata, „Okulary”,
• Porazińska Janina, „ Dziadzio Mrok”,
• rymowanka „A to Ania”,
• Salach Iwona Róża, „Co lubi jeść Zosia”.

Piosenki:

• „Kolorowe listki”,
• „Taniec kasztanów”,
• „Ola i liście”,
• „Pod czerwonym grzybkiem”,
• „Warzywa”.

Zabawy:

• „Dzień i noc”,
• „Dzwonią dzwoneczki'
• „Niedźwiedź”, „Jeżyk” i wiele innych

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA WRZESIEŃ 2021

GRUPA WRÓBELKI

Wychowawcy: mgr Urszula Dolińska, Kierpiec Magdalena
Miesiąc: wrzesień

W TYM MIESIĄCU DZIECI DOWIEDZĄ SIĘ:

I. ,,Co słychać w przedszkolu?" II. ,,Jak być superbezpiecznym?"
III. ,,Jakie są moje supermoce?" IV. ,,Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?"

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA:

• Ćwiczenia poranne zestaw nr 1, 2, 3, 4 oraz ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 1, 2 - rozwijanie sprawności fizycznej; wyrabianie umiejętności sprawnego i estetycznego poruszania się; ćwiczenia dużych grup mięśniowych; zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
• Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe oraz zabawy naśladowcze.
• Zabawy na świeżym powietrzu dowolne oraz z użyciem sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym – wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw.
• Spacery w pobliżu przedszkola – doskonalenie chodzenia parami ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, utrwalenie znajomości znaków drogowych.
• Wycieczka piesza – zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym; zapoznanie z oznakami jesieni.

AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA:

• Rozmowy inspirowane opowiadaniem: M. Sobkowiak Supersmyki, M. Strękowskiej-Zaremby Bliźniaki, M. Strękowskiej-Zaremby Trudny wybór, A. Widzowskiej Przyjęcie urodzinowe oraz wierszem bądź ilustracjami – nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, rozwijanie dłuższych wypowiedzi.
• Zabawy dydaktyczne związane z tematyką tygodnia – rozwijanie mowy, zachęcanie do budowania wypowiedzi na określony temat.
• Zabawy badawcze m.in. Jak powstało drzewo? Co nam niesie jesień? – rozwijanie aktywności badawczej.
• Edukacja matematyczna: zabawy z kołami, nazywanie figur geometrycznych; zapoznanie z prostokątem, poznanie jego cech – rozwijanie umiejętności matematycznych.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:

1. Umuzykalnianie poprzez:
• wprowadzanie piosenek do nauki związanych z tematyką tygodnia – rozwijanie pamięci i słuchu muzycznego.
• zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabawy.
2. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne związane z tematyką danego tygodnia – rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni.

NIETYPOWE DNI Z KALENDARZA:

• DZIEŃ KROPKI;
• DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA;
• DZIEŃ JABŁKA;
• DZIEŃ CHŁOPAKA

GRUPA MOTYLE

Nauczyciel: Arleta Chrobak
Miesiąc: wrzesień

I. Co słychać w przedszkolu?

1. Żegnajcie wakacje, witajcie przedszkole
2. Nasze przedszkolne zasady
3. Przedszkole nie ma dla nas tajemnic
4. Rozmowy zabawek
5. W grupie siła

II. Jak być superbezpiecznym?

1. Zawsze bezpieczni
2. Pierwsza pomoc
3. Zadowolone zielone światło
4. Zagrożenia wokół mnie
5. Wiem, jak być bezpiecznym

III. Jakie są moje supermoce?

1. Wyginam śmiało ciało
2. Widzę, czuję, słyszę, smakuję
3. W krainie emocji
4. Dzień kropki. Moje zainteresowania i talenty
5. Trudne sprawy i łatwe rozwiązania

IV. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

1. Oznaki jesieni
2. Coraz mniej liści
3. Śladami jesieni w lesie
4. Jesienne eksperymenty
5. Jesienny ogród i jesienny sad

 

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: WRZESIEŃ

CELE:

– Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego
siebie i innych,
– Kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych, współdziałania w
grupie
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
– Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
– Rozwijanie umiejętności intuicji geometrycznej, utrwalenie pojęcia
koła
– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory
roku
– Utrwalenie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu

BLOKI TEMATYCZNE

– To jestem ja,
– Moja grupa
– Moja droga do przedszkola
– Idzie jesień...

PIOSENKI

- ,,Pszczoły”, ,,Wesoła zabawa”, ,,Bezpieczne przejście”, ,,Jesień”

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE

– ,,Małpa Filomena”
– ,,Dinozaur”
– ,,Taniec przyklejaniec”
– ,,Rób dokładnie to co ja”
– i inne zabawy paluszkowe, masażyki, zabawy logopedyczne

KARTKA Z KALENDARZA

➢ Dzień Kropki ( 15 wrzesień)
➢ Dzień Przedszkolaka (21 wrzesień)
➢ Powitanie jesieni (23 wrzesień)

GRUPA BIEDRONKI

Nauczyciele: mgr Katarzyna Maślanka, mgr Aneta Jagieła
Miesiąc: wrzesień

Cele:

• współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
• poznawanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu
• wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach
• poznawanie zawodu lekarza, strażaka i policjanta
• poznawanie znaczenia pasów i sygnalizacji świetlnej
• nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu
• rozwijanie mowy i myślenia
• rozwijanie umiejętności liczenia i porównywanie liczebności zbiorów
• rozwijanie sprawności manualnych

Bloki tematyczne:

1. W przedszkolu
2. Nasze przedszkole
3. Jestem bezpieczny
4. Pomocna dłoń

Opowiadania: „Budyń”, „Misiek Miodek i odpowiedzialność”

Wiersze: „Na ulicy”, „Policjant”

Piosenki:

• „Życie Przedszkolaka”
• „Nikt w przedszkolu się nie nudzi”
• „Buty idą do przedszkola”
• „Piłeczka Oli”
• „Samochody”

Zabawy:

• „Spotkały się paluszki”
• „Nie chcę Cię znać””
• „Stary niedźwiedź”

GRUPA KRASNALE

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: wrzesień

Cele główne:

• utrwalenie imion koleżanek i kolegów z grupy,
• zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich,
• rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą,
• umuzykalnianie dzieci,
• uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
• poznawanie nazw wybranych drzew,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie umiejętności liczenia.

Bloki tematyczne:

• Pierwszy raz w przedszkolu.
• Nadeszła jesień.
• Co robią zwierzęta jesienią.

Wiersze i opowiadania:

• Bachledowa H., „Kolczatek”,
• Gellner D., „Spacer z psem”, „Kolczasty jeżyk”,
• Salach I.R., „Porządki”, „Kłopoty Krysi”,
• Suchorzewska I., „Mam trzy lata”.

Piosenki:

• „Jeż”,
• „Jestem przedszkolakiem”,
• „Liście w parku”,
• „Stary niedźwiedź”,
• „Wszyscy są, witam was”,
• „Dzień dobry naszym naszym...”
• „Wesoło witamy”.

Zabawy:

• „Jest- nie ma”,
• „Niezwykła drabina”,
• „Poślij całuska”,
• „Poznajmy się”,
• „Zgadnij kto cię woła”,
• „Jeżyk” i wiele innych.

 

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA CZERWIEC

GRUPA WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: czerwiec

Cele główne:

• rozwijanie intuicji geometrycznej,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności czytania,
• rozwijanie sprawności manualnych,
• umuzykalnianie dzieci,
• zapoznanie z figurą przestrzenną- kulą,
• rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji,
• poznawanie oznak nowej pory roku,
• rozwijanie aktywności twórczej
• utrwalanie poznanych liter.

Bloki tematyczne:

• Takie same i inne.
• Na naszym podwórku.
• Nadszedł czas wakacji.

Wiersze i opowiadania:

• S. Karaszewski, „Zabawy na podwórku”, „Wakacyjne plany”,
• A. Nosalski, „O dwunastu braciach”,
• B. Szelągowska, „Mój przyjaciel”,
• M. Terlikowska, „Kolorowe koła”,

Piosenki:

• Czarodziejskie słowa”,
• „Hymn dzieci”,
• „Lato”,
• „Moje uczucia”,
• „Nasze podwórko”,
• „Podróż do szkoły”,
• „Żegnamy dziś przedszkole”.

Zabawy:

• „Kucanka”,
• „Kogo nie ma”,
• „Zaczarowany berek”,
• „Piłka parzy”,
• „Wakacyjny pociąg” i inne...

GRUPA MOTYLE

WYCHOWAWCA: Kierpiec Magdalena, Dolińska Urszula
MIESIĄC: Czerwiec

CELE:

• Rozwijanie mowy i myślenia
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• Ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów
• Zapoznanie z figurami geometrycznymi
• Rozwijanie zainteresowań przyroda nieożywioną
• Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
• Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

BLOKI TEMATYCZNE:

I Dziecięce przyjaźnie
II Na naszym podwórku
III Nadszedł czas wakacji

PIOSENKI:

,,Święto dzieci”, ,,Podajmy sobie ręce”, ,, Wesołe wakacje”

ZABAWY:
,,Tup, tup, tup”; ,,Witamy”; ,,Taniec Siedmiokroczek”; ,, Serduszko przyjaźni”

INNE:

• DZIEŃ DZIECKA
• POWITANIE LATA
• ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO
• DZIEŃ MOTYLA

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA MAJ

GRUPA WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: maj

Cele główne:

• rozwijanie sprawności manualnych,
• rozwijanie umiejętności czytania,
• umuzykalnianie dzieci,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• wykonywanie instrumentów,
• uczestniczenie w aktywnym słuchaniu muzyki,
• zapoznanie z monetami i banknotami o niskich nominałach,
• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym- łąką,
• utrwalanie poznanych liter.

Bloki tematyczne:

• W świecie muzyki.
• Łąka wiosną.
• Moi rodzice.

Wiersze i opowiadania:

• A. Onichimowska, „Warkoczyk”

Piosenki:

• „Czarodziejski koncert”,
• „Gdzie jest tata”,
• „Mama Freddiego”,
• „Mamo dzwonię do ciebie”,
• „Tango dla mamy”,
• „Wiosna na łące”,

Zabawy:

• „Jestem muzykiem”,
• „Wąż”,
• „Motyle i kwiaty”,
• „Jak bije moje serce”,
• „Zamieniamy się miejscami” i inne.

 

GRUPA II BIEDRONKI

Nauczyciele: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: maj

CELE:

– Zapoznanie, na czym polega praca strażaka i dlaczego jest taka niebezpieczna
– Poznanie symboli narodowych Polski: godło, flaga, hymn
– Zapoznanie z miejscem zamieszkania, poznanie różnej architektury mieszkalnej – budynków
– Poznanie wybranych kwiatów łąkowych
– Rozwijanie umiejętności liczenia
– Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia pszczół oraz etapów powstawania miodu

BLOKI TEMATYCZNE:

➢ Polska mój dom, Łąka wiosną, Święto rodziców
WIERSZ
➢ Wiersze z okazji Dna Matki
➢ Rosną na łące kwiatów tysiące: czerwone maki, niebieskie chabry, jaskry żółte jak słońce i
stokrotki pachnące.

PIOSENKI i ZABAWY:

➢ A ja wolę moją mamę
➢ Tara la la dla mamy
➢ Pszczółka śpi w ogrodzie
➢ Bocian i żabki, Stonoga, Węże i raki, Pajączek, Powódź – zabawy ruchowe

KARTKA Z KALENDARZA:

➢ Dzień Strażaka - 4 maja
➢ Dzień Pszczół - 20 maja
➢ Dzień Matki – 26 maj

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA MARZEC

GRUPA WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: marzec

Cele główne:

• zapoznanie z literą: z, u, c, ł – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie umiejętności odejmowania,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania pod względem rodzaju,
• poznawanie produktów powstałych wskutek chemicznej obróbki węgla kamiennego,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• poznawanie elementów marcowej pogody,
• próby dostrzegania symetrii wokół siebie,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9, 10,
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• utrwalanie poznanych liter.

Bloki tematyczne:

• W świecie zwierząt.
• Zwierzęta sprzed milionów lat.
• Marcowa pogoda.
• Nadeszła

Wiersze i opowiadania:

• Forma B., „Marcowa pogoda”,
• Frączek A., „Chichopotam”,
• Kasdepke G., „Opowieść o komarze z muzeum”,
• Kosmowska B., „Dziwna nieznajoma”,
• Terlikowska M., „Węglowa rodzinka”,

Piosenki:

• „Dżungla”,
• „Grzeczny dinozaur”,
• „Lody w zoo”,
• „Wołanie wiosny”,

Zabawy:

• „Słonie, żyrafy i lwy”,
• „Wąż”,
• „Uwaga, dinozaur!”,
• „Kwiaty rosną, kwiaty więdną”,
• „Pada deszcz, świeci słońce” i inne.

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA  MARZEC

GRUPA MOTYLE

Wychowawca: Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena
Miesiąc: marzec

Cele:

• Zapoznanie się z literką „z”, „u”, „c”, „ł”, „j” : małą, wielką; drukowaną i pisaną.
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9, 10.
• Rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10.
• Poszerzanie wiadomości o zwierzętach.
• Wzbogacanie wiadomości z zakresu prehistorii.
• Zachęcanie do obserwacji zjawisk pogodowych i przedwiosennych zmian w otoczeniu przyrodniczym.
• Zapoznanie z tradycją robienia pisanek oraz z wybranymi tradycjami Świąt Wielkanocnych.

Bloki tematyczne:

I Zwierzęta na świecie, II Czy dinozaury żyły naprawdę? III Nadchodzi wiosna, IV Nadeszła wiosna, V/I Wielkanoc – zwyczaje i tradycje

Piosenki:

Roześmiane Panie, Dżungla, Cztery zielone słonie, Dinozaur w szafce, Kolorowa wiosna, Wielkanocne życzenia

Zabawy:

Mały tulipanek, Zając, Krokodyl, Żabki i bocian, Skacze drogą zając i inne
Inne:
• Dzień Dentysty – spotkanie ze stomatologiem
• Dzień Kobiet
• Dzień Matematyki
• Przedstawienie na powitanie Wiosny pt. Zielona Wiosenka

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA MARZEC

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: Arleta Chrobak
Miesiąc: marzec

TYDZIEŃ I Zielony kącik w przedszkolu

1. Zakładamy zielony kącik
2. Dbamy o nasz zielony kącik
3. Cebulka i szczypiorek
4. Zielono w kąciku
5. W kąciku przyrody

TYDZIEŃ II W ogródku

1. Poznajemy pracę ogrodnika
2. Wiosenne prace w ogrodzie
3. Grządki w ogródku
4. W zaczarowanym ogrodzie
5. Jak koza ogrodnikiem została

TYDZIEŃ III Czekamy na wiosnę

1. W marcu jak w garncu
2. Żegnamy bałwanki
3. Chowamy zimowe ubrania
4. Marcowe niebo
5. Wiosna tuż-tuż

TYDZIEŃ IV Wiosna, wiosenka

1. Przebiśnieg zwiastuje wiosnę
2. Wiosna, wiosenka
3. Oznaki wiosny
4. Wiosenne kolory
5. Już wiosna

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA MARZEC

GRUPA BIEDRONKI

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: marzec

CELE:

– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt egzotycznych
– Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiadomości z zakresu prehistorii,
– Zapoznanie dzieci z nadchodząca porą roku – wiosna.
– Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
– Rozwijanie umiejętności liczenia do 5.
– Kształtowanie umiejętności społecznych - współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych.

BLOKI TEMATYCZNE

➢ Były sobie dinozaury, Poznajemy zwierzęta, Wiosna tuż tuż, Nadeszła Wiosna,Wielkanoc
WIERSZ
➢ Słoneczko, słoneczko bardzo Cię prosimy- grzej mocno, grzej mocno niech znikną ślady zimy.
➢ Rysujemy koło, koło i je poprawiamy. Kreseczki, promyczki i słoneczko mamy.

PIOSENKI i ZABAWY

➢ Stoi Wiosenka, Wiosno, wiosno witam Cię
➢ Na łące bocian przystanął
➢ Dżunga, dżungla
➢ Zielona Wiosenka
➢ Skacze drogą zając, skacze pomalutku

KARTKA Z KALENDARZA

➢ Dzień Matematyki
➢ Warsztaty przyrodniczo-wielkanocne
➢ Powitanie Wiosny

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA LUTY

GRUPA WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: luty

Cele główne:

• zapoznanie z literą: g, w, p – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• rozwijanie mowy,
• poznawanie nazw dni tygodnia,
• poznawanie nazw miesięcy,
• rozwijanie umiejętności wycinania,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• umuzykalnianie dzieci,
• zachęcanie do zakładania hodowli roślin i obserwowanie ich wzrostu,
• rozwijanie umiejętności dodawania,
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
• rozwijanie aktywności twórczej,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• utrwalanie poznanych liter.

Bloki tematyczne:

• Zabawy na śniegu.
• Tak mija nam czas.
• Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Wiersze i opowiadania:

• Beręsewicz P., „Zimowe dni”,
• Kraszewski S., „Troje dzieci na sankach”, „Strażnik czasu”, „Ufoludki w kurniku”,
• Łochocka H., „Zjeżdżamy z górki”,”Ślizgamy się”,
• Porazińska J., „Baśń o dwunastu braciach”,

Piosenki:

• „Kosmiczny sen”,
• „Ojciec Wirgiliusz”,
• „Szybko mija czas”,
• „Zimowe zabawy”,

Zabawy:

• „Przyjdzie do mnie litera...”,
• „Czarodziejski zamek”,
• „U zegarmistrza”,
• „Kwiatek rośnie”,
• „Spacer po księżycu” i inne

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA  LUTY

GRUPA MOTYLE

Wychowawca: Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena
Miesiąc: luty

Cele:

• Zapoznanie z literą ,,g”, ,,w”, ,,p”: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania w zespole
• Wprowadzenie dodawania jako przybywania
• Rozwijanie sprawności fizycznej
• Poznawanie pracy zegarmistrza
• Zachęcanie do hodowania roślin
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
• Próby zrozumienia pojęć: przyszłość, teraźniejszość, przyszłość
• Rozwijanie umiejętności odejmowania
• Rozwijanie słuchu fonematycznego

Bloki tematyczne:

• I Zimowe zabawy
• II Tak mija nam czas
• III Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Piosenki:

,,Buch w śnieżnych puch”, ,,W zegarze mieszka czas”, ,, Kołyszemy się”, ,,Ufoludki”

Zabawy:

,,Saneczki”, ,, Wirujące płatki śniegu”, ,,Zegar bije..”, ,, Tańcz i stop” , ,,Start rakiety” i inne.

Inne:

• Bal karnawałowy
• Walentynki
• Dzień kota

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA LUTY

GRUPA PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: Arleta Chrobak
Miesiąc: luty

TYDZIEŃ I Zimowe zabawy

1. Zimowe zabawy
2. Lubimy cię, zimo!
3. Zimowy sprzęt sportowy
4. Zimo, baw się z nami!
5. Nasze zabawy są bezpieczne

TYDZIEŃ II Czas na bal!

1. Przygotowania do balu
2. Bal maskowy
3. Balony i baloniki
4. Karnawałowe ozdoby
5. W karnawale same bale

TYDZIEŃ III U fryzjera

1. Loczki, koki, warkoczyki
2. Co robi fryzjer?
3. Co jest potrzebne do pracy fryzjerowi?
4. Czary u fryzjera
5. Grzebień i szczotka

TYDZIEŃ IV Znamy różne sklepy

1. W sklepie
2. Znamy różne sklepy
3. Zakupy w sklepie
4. Towary w sklepie
5. W dużym sklepie


Piosenka „Zima, zima, zima”

1. Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

2. Zasypane drogi – w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

3. Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Piosenka „Taki spacer to jest gratka”

1. Gdy na spacer mknę z dziadkami,
To łopianom się kłaniamy.
Ja do wróbla: witaj, ćwierkam,
Babcia gra z ważkami w berka.

Ref: Taki spacer to jest gratka
I dla babci i dla dziadka. x2

2. Gdy na spacer mknę z dziadkami,
to za ogon wiatr chwytamy.
Ja deszcz łap, cap! W kaptur łapię,
Dziadek psa za uchem drapie.

Ref: Taki spacer… x2

3. Gdy na spacer mknę z dziadkami,
To na szczyty się wspinamy.
Ja do tęczy: hop, hop! Wołam,
Znowu słońce dookoła!

Ref: Taki spacer… x2

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA LUTY

GRUPA BIEDRONKI 

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: luty

CELE:

– Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych
– Rozpoznawanie rytmów np. w klockach, mozaice geometrycznej
– Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy
– Poznanie z porami dnia rano, południe, popołudnie, wieczór i noc
– Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego
– Zapoznanie z zawodem kosmonauty, astronoma

BLOKI TEMATYCZNE:

➢ Zabawy na śniegu, Tak mija nam czas, Poznajemy kosmos

WIERSZ:

➢ Ćwiczenia logorytmiczne: Hop, hop, hop przed siebie krok, dwa kroki do tyłu i obrót w bok

PIOSENKI i ZABAWY:

➢ Trala la la już miesiące każdy zna
➢ Ta Dorotka
➢ My jesteśmy ufoludki
➢ Zabawy ruchowe przy muzyce: Śniegowe bałwanki, Wirujące śnieżynki, Mały czarny pingwin i inne...

KARTKA Z KALENDARZA:

➢ Dzień pizzy 8.02.2021
➢ Zabawa karnawałowa 10.02.2021
➢ Walentynki 15.02.2021

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA STYCZEŃ

GRUPA WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: styczeń

Cele główne:

• zapoznanie z literą: s, n, b – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• rozwijanie mowy
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie sprawności manualnych,
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,
• zapoznanie ze znakami: równości, mniejszości, większości,
• tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech,
• prezentowanie swoich umiejętności,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• utrwalanie poznanych liter.

Bloki tematyczne:

• W świecie baśni.
• Pamiętajmy o zwierzętach.
• Babcia i dziadek.

Wiersze i opowiadania:

• Chotomska W., „Kwiaty dla dziadka”
• Kobryńczuk F, „Leśne ścieżki”
• Nosalski A., „O dwunastu braciach”
• Onichimowska A., „Dzień Babci i Dziadka”
• Zdzitkowicka H., „Czubaty gość z Północy”

Piosenki:

• „Baśniowi przyjaciele”
• „Ptasi bar”
• „Kolega dziadek”
• „Babciu, droga babciu”
• „Wesoła babcia”

Zabawy:

• „Krasnoludki i wielkoludy”
• „Czarodziejski zamek”
• „Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy”
• „Skradający się lis”
• „Dziadek i wnuk” i inne

GRUPA BIEDRONKI

                                                                             

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: styczeń

CELE:

– Utrwalenie znajomości popularnych bajek i baśni dla dzieci
– Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami.
– Uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą
– Usprawnianie grafomotoryki
– Uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych
– Przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych
– Rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej
– Utrwalanie przeliczania do 5.

BLOKI TEMATYCZNE

W świecie baśni, Dokarmiamy ptaki, Moja babcia i mój dziadek

WIERSZ

➢ Wiersze dla Babci i Dziadka

PIOSENKI i ZABAWY

➢ Babciu Droga Babciu
➢ Riki tan
➢ Babcia moja la la lala
➢ Zabawy ruchowe przy muzyce: Idzie smok, Zimowe zaprzęgi, Zimowa rozruszanka, Bałwankowa rodzinka, Zimowa poleczka

KARTKA Z KALENDARZA

➢ Dzień Babci i Dziadka

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA GRUDZIEŃ

GRUPA WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: grudzień

Cele główne:
• zapoznanie z literą: l, y, r – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, 6,
• rozwijanie aktywności twórczej,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• zapoznanie z instrumentem perkusyjnym- trójkątem,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie słuchu fonematycznego.

Bloki tematyczne:
• Co robimy w wolnym czasie?
• To już zima.
• Święta tuż- tuż.

Wiersze i opowiadania:
• A. Galica, „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie”
• D. Gellner, „Pada śnieg”, „Prezent dla Mikołaja”
• L. Łącz, „Choinkowy pajac”
• A. Nosalski, „O dwunastu braciach”
• M. Strękowska- Zaręba, „Bajka o prawdziwym skarbie”, „Tajemnica świątecznego lasu”

Piosenki:
• „Czy Mikołaj przyjdzie do nas”.
• „Zima”
• „Świąteczne życzenia”

Zabawy:
• „Grająca choinka”
• „Łańcuchy choinkowe”
• „Pary bombek”
• „Rozmowy paluszków” i inne.

 

GRUPA IV MOTYLE

WYCHOWAWCA: Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena

MIESIĄC: Grudzień  

CELE:
• Zapoznanie z literą ,,l’’: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
• Rozwijanie umiejętności liczenia
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• Wspomaganie rozwoju emocjonalnego
• Zapoznanie z literą ,,y”: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Rozwijanie orientacji przestrzennej
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0
• Poznawanie wybranych drzew iglastych
• Zapoznanie z literą ,,r”: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6
• Rozwijanie sprawności fizycznej

BLOKI TEMATYCZNE:
• I Co robić w tak smutny czas?
• II Nadeszła zima
• III Święta tuż – tuż

PIOSENKI: ,,Spiesz się Mikołaju”, ,,Grudzień”, ,,Zima biała”, ,,Choinkowe całusy”,

ZABAWY: ,,Zimowa rozruszanka’’, ,,Bałwankowa rodzina”, ,,Zimowa poleczka”, ,,Pada, pada, śnieg’’, ,, Pingwinek”, ,, Bałwanek”, ,,Mała śnieżka”

INNE:
• Dzień Górnika
• Dzień Świętego Mikołaja
• Dzień Guzika
• Powitanie Zimy

 

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA LISTOPAD

GRUPA  V WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: listopad

Cele główne:
• rozpoznawanie i nazywanie domów zwierząt,
• zapoznanie z literą: i, t, d, k – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
• zapoznanie z figurą geometryczną- trójkątem, prostokątem,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
• uświadamianie dzieciom ich praw,
• zapoznanie z pracą farmaceuty,
• rozwijanie słuchu fonematycznego.

Bloki tematyczne:
• Domy i domki.
• Urządzenia elektryczne.
• Pada deszcz.
• Zdrowie naszym skarbem.
Wiersze i opowiadania:
• D. Baścik- Kołek, „Rozmowa ze starszym bratem”
• M. Brykczyński, „O prawach dziecka”
• W. Chotomska, „Lodówka”
• B. Forma, „Myj zęby”
• S. Karaszewski, „Wędrówka kropelki wody”
• J. Koczanowska, „Listopad”, „Gimnastyka”, „Katar”
• L. Łącz, „Zdrowe odżywianie”
• A. Nosalski, „ O dwunastu braciach” (fragment)
• M. Szyszko, „Odkurzacz”
• A. Widzowska, „Małe cuda”

Piosenki:
• „Rodzinka pór roku”.
• „Domowe urządzenia”
• „Taniec w deszczu”
• „Uśmiechnij się do sera”

Zabawy:
• „Warzywno- owocowa sałatka witaminowa”
• „Zdrowy Taniec”
• „Ręce prosto...”
• „Kto szybciej dookoła”
• „Kogo nie ma” i inne.


GRUPA IV MOTYLE

WYCHOWAWCA: Kierpiec Magdalena, Dolińska Urszula
MIESIĄC: Listopad

CELE:
zapoznanie z różnymi rodzajami budynków i ich budową;
nazywanie pomieszczeń w domu/mieszkaniu, określanie ich funkcji;
zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi, ich zastosowaniem i zasadami bezpiecznego ich używania;
rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych oraz sprawności fizycznych;
kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych określonych pór roku (późna jesień);
zapoznanie z literą: i, t, d, k – małą, wielką, drukowaną i pisaną;
rozwijanie sprawności manualnej;
zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5, rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach;
zapoznanie z figurami geometrycznymi: trójkąt, prostokąt – poznawanie ich cech;
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
rozwijanie poczucia rytmu

BLOKI TEMATYCZNE:
I Domy i domki
II Urządzenia elektryczne
III A deszcz pada i pada…
IV Zdrowie naszym skarbem

PIOSENKI: Symbole Polski, Domowe sprzęty elektryczne, Dola parasola, Ser z malinami, Wieje, wieje wiatr, Misiowa zabawa
ZABAWY: Miś, Misiu, misiu wskocz kratki, Skaczemy przez kałuże, Sylabowe imię, Gimnastyka, Siedmiokroczek
INNE:
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK,
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI,
DZIEŃ PRAW DZIECKA,
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA,
ANDRZEJKI,
WIERSZE, ZAGADKI, INNE…

GRUPA II BIEDRONKI

Nauczyciele: mgr Katarzyna Saniawa

CELE:
– Zapoznanie z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu
– Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi
– Rozwijanie sprawności manualnych
– Porównywanie liczebności zbiorów
– Zapoznanie ze sposobem ubierania się na spacer
– Kształtownie nawków zdrowego odżywiania
– Rozwijanie umiejętności liczenia

BLOKI TEMATYCZNE:
Domy i domki , Urządzenia elektryczne, A deszcz pada i pada..., Dbamy o zdrowie

WIERSZ:
➢ Utrwalenie wierszy na Dzień Pasowania

PIOSENKI i ZABAWY:
➢ Praczki , Grozik, Pan Listopad gra na basie
➢ Błyskawica-grzmot, Idzie wąż, Ojciec Wirgiliusz, Idzie, idzie jeż, Na dywanie siedzi jeż
➢ masażyki relaksacyjne, gimnastyka buzi i języka

KARTKA Z KALENDARZA:
➢ Dzień Jeża ( 9 listopad)
➢ Pasowanie na Przedszkolaka ( 18 listopad)
➢ Dzień Pluszowego Misia (25 listopad)
➢ Zabawa Andrzejkowa ( 30 listopad)

 

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NA PAŹDZIERNIK

GRUPA V WRÓBELKI

Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: październik

Cele główne:
• zapoznanie z owocami z polskich sadów,
• zapoznanie z literą: o, a, m, e – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• umuzykalnianie dzieci,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1, 2, 3, 4
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
• zapoznanie z figurą geometryczną- kwadratem,
• zapoznanie z historią własnej rodziny,
• rozwijanie słuchu fonematycznego.

Bloki tematyczne:
• Jesienią w sadzie.
• Warzywa znane i lubiane.
• Moja rodzina.
• Zwierzęta domowe.

Wiersze i opowiadania:
• R. M. Groński, „Bardzo zajęte psy”
• I. Landau, „Wiersz dla mamy”
• A. Nosalski, „ O dwunastu braciach” (fragment)
• A. Onichimowska, „Rodzinka”
• J. Papuzińska, „Agnieszka opowiada bajkę”
• M. Strękowska-Zaremba, „A jak Atlas”, „E jak egoista”
• M. Terlikowska, „Zapasy”

Piosenki:
• „W sadzie jesienią”
• „Idą witaminki”
• „Moja rodzina”
• „Popatrzcie na jamniczka”

Zabawy:
• „Do koła tańczymy”
• „Poszedłem do sklepu...”
• „Sałatka jarzynowa”
• „Gąsienice Basi”
• „Jeżyk” i inne.

GRUPA IV MOTYLE

Nauczyciele: Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena
Miesiąc: październik

CELE:
• Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców; zapoznanie z wyglądem sklepu
z owocami
• Zapoznanie z literą ,,o’’: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym 1 i 2
• Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw
• Zapoznanie z literą ,,a”: małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Zapoznanie z literą ,,m” : małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Rozwijanie zainteresowania pracą rodziców
• Zapoznanie z literą ,,e” : małą i wielką, drukowaną i pisaną
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym 3 i 4

BLOKI TEMATYCZNE:
• I Jesień w sadzie
• II Jesień na działce
• III Nasze rodziny
• IV Nasi domowi ulubieńcy

PIOSENKI: Pomidorek, Urodziny marchewki, Maszerują przedszkolaki, Popatrzcie na jamniczka, Sąsiadeczko wiewióreczko,

ZABAWY: Małe czerwone jabłuszko; Sałatka owocowa; Kasztanki; Idzie, idzie jeż; Wiewiórki do dziupli;

INNE:
• Dzień dziewczynek
• Dzień mycia rąk
• Wiersze, zagadki i inne…


GRUPA II BIEDRONKI

Nauczyciel: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: październik

CELE:
– Zapoznanie z jesiennymi owocami
– Zapoznanie z warzywami
– Rozwijanie umiejętności liczenia
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
– Rozwijanie umiejętności wokalnych

BLOKI TEMATYCZNE
Jesień w sadzie, Kolorowe warzywa, Nasze rodziny, Domowi ulubieńcy

WIERSZ
➢ Wpadła gruszka do fartuszka, a do tego dwa jabłuszka.
Lecz śliweczka wpaść nie chciała, była jeszcze niedojrzała.

➢ Wszystkie warzywa są zdrowe, witaminy mają w sobie!

PIOSENKI i ZABAWY
➢ Nikt w przedszkolu się nie nudzi,
➢ Popatrzcie na jamniczka,
➢ Kolorowe listki,
➢ Stonoga, Idzie wąż, Stoi różyczka, Wiewiórki do dziupli i inne...
➢ masażyki relaksacyjne, gimnastyka buzi i języka

KARTKA Z KALENDARZA
➢ Światowy Dzień Zwierząt ( 5 październik)
➢ Światowy Dzień Mycia Rąk ( 15 październik )


PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

NA WRZESIEŃ 

TYDZIEŃ I - Moje przedszkole

 1. 1.      Nasza sala
 2. 2.       W przedszkolu
 3. 3.       W szatni
 4. 4.       W łazience
 5. 5.       W ogrodzie

 TYDZIEŃ II - Jestem przedszkolakiem

 1. 1.       Kodeks przedszkolaka
 2. 2.       Znamy magiczne słowa
 3. 3.       Dzielne przedszkolaki
 4. 4.       Dbamy o prządek
 5. 5.       Umiemy się przywitać i pożegnać

 TYDZIEŃ III - Wspólne zabawy

 1. 1.       Nasze zabawki
 2. 2.       Budujemy z klocków
 3. 3.       Jeże i misie – małe, średnie, duże
 4. 4.       Piłki i piłeczki
 5. 5.       Wesołe zabawy

 TYDZIEŃ IV - Na ulicy

 1. 1.       Na ulicy
 2. 2.       Bezpieczny przedszkolak
 3. 3.       Znaki drogowe
 4. 4.       Sygnalizator świetlny
 5. 5.       Odgłosy ulicy

 

Piosenka „Bo w przedszkolu”

1.       Budzik rano woła mnie:

- Dzyń, dzyń, dzyń, nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

- Ruszać czas, tup, tup!

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

Już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi,

I o wszystko ją można zapytać.

2.       - Do przedszkola spiesz się, spiesz,

Hau, hau, hau! – prosi pies.

Kotek mruczy: - Ja bym chciał

Z tobą iść miau, miau.

Ref. Bo w przedszkolu…

Fragment wiersza D. Gellner „Światła sygnalizatora”

Idą dzieci, idą dzieci,

a nad jezdnią sygnał świeci.

Mam czerwone wielkie oko,

mam buzię jak mak,

gdy pokażę się nad jezdnią,

wołam do was tak:

 

Uwaga! Czerwone światło!

Stój! O wypadek łatwo!  

Mam zielone piękne oko, 

zielone jak liść.

Gdy się zazielenię w górze, 

to możecie iść. 

Zielone światło, zielone!

Przechodźcie na druga stronę.

(…)


Miesięczny Plan Pracy

Grupa: V „Wróbelki”
Nauczyciel: mgr Magdalena Stanek
Miesiąc: wrzesień

Cele główne:
• umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej,
• podawanie wiadomości na swój temat,
• rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą,
• rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej,
• rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• zapoznanie z zasadami ruchu drogowego,
• zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,
• rozwijanie słuchu fonematycznego.

Bloki tematyczne:
• To ja.
• Nasza grupa.
• Nasz kontakt z techniką.
• Poznajemy przyrodę.

Wiersze:
• M. Barańska „ Twoje ciało, moje ciało”
• A. Galica „Grzeczne słówka”
• D. Gellner „Muszelki”
• J. Koczanowska „Przejście przez ulicę”
• E. Stadtmüller „Kto to?”
• L. Łącz „ Pogodna jesień”

Piosenki:
• „Zmysły”
• „Znowu w przedszkolu”
• „Ruch uliczny”
• „Idzie jesień poprzez świat”

Zabawy:
• „Nogi stonogi”
• „Gąsienice Basi”
• „Jeżyk”
• „Wiatr, powódź, słońce”
• „Dotknij i wróć” i inne...


Oddział IV MOTYLE

WYCHOWAWCA: Dolińska Urszula, Kierpiec Magdalena
MIESIĄC: Wrzesień

CELE:
• Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu;
• Zachęcanie do zgodnego współdziałania;
• Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni, zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi;
• Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi;
• Przybliżenie środowiska przyrodniczego jakim jest las/park;
• Rozwijanie orientacji przestrzennej.

BLOKI TEMATYCZNE:
• I., II. Przedszkole – drugi dom,
• III. Uliczne sygnały,
• IV. Jesień w lesie

PIOSENKI: Do przedszkola, Pięć zmysłów, Jestem przedszkolakiem, Uwaga – czerwone światło, Leśna muzyka.

ZABAWY: Na powitanie wszyscy razem, Spacerkiem po sali, Krąży koło, Geometryczny wąż, Małe czerwone jabłuszko, Wiewióreczka mała, Jesienny taniec i inne…

INNE:
• Dzień Kropki,
• Dzień Przedszkolaka,
• Powitanie Jesieni,
• Dzień Chłopaka,
• Wiersze, zagadki i inne…
 

GRUPA II BIEDRONKI

Nauczyciele: mgr Katarzyna Saniawa
Miesiąc: wrzesień

CELE:
– Adaptacja dzieci do przedszkola
– Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich
– Rozwijanie umiejętności wokalnych
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
– Rozwijanie sprawności manualnej
– Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech.

BLOKI TEMATYCZNE
Pierwszy raz w przedszkolu, Jestem przedszkolakiem, Bezpieczne ulice, Nadeszła jesień
WIERSZ
➢ Znam trzy czarodziejskie słowa : proszę, przepraszam, dziękuje.
Gdy jest potrzeba zawsze je stosuję.
➢ Zabaweczki, zabaweczki odkładamy na półeczki
➢ Tu mam głowę, kto mi powie,
ile jest włosów na głowie?
Tu mam oczka do mrugania a tu uszy do słuchania

PIOSENKI i ZABAWY
,,Idą dzieci polną drużką” , ,,Tu paluszek”, ,,Stary Tygrys”, ,,Rączki robią klap, klap” ,, Jedzie pociąg” i inne, masażyki relaksacyjne

KARTKA Z KALENDARZA
➢ Dzień Kropki ( 15 września )
➢ Dzień Przedszkolaka (21 września)