Strona główna » Rekrutacja

Rekrutacja

Informujemy, iż trwa rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
Podstawą zapisu jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Przedszkola, lub przesłanie na adres mailowy: przedszkole@malopolska.edu.pl

Na rok szkolny 2021/2022 mamy komplet, wpisujemy na listę rezerwową, w przypadku zwolnienia się miejsc będą przyjmowane dzieci wg kolejności zgłoszeń.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • formularz zgłoszeniowy rok przedszkolny 2022/2023 -pobierz
  • formularz zgłoszeniowy rok przedszkolny 2021/2022 - pobierz
  • regulamin rekrutacji - pobierz

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji:

§ 5


1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające oraz ich rodzeństwa w ilości nieprzekraczającej liczby dzieci potrzebnych do utworzenia oddziału przedszkolnego.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci zamieszkałe na terenie miasta Nowy Targ.

O WYNIKACH REKRUTACJI KAŻDY Z RODZICÓW ZOSTANIE POINFORMOWANY TELEFONICZNE LUB OSOBIŚCIE. 

 

 

Do pobrania: