Strona główna » Rekrutacja

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami.
Podstawą zapisu jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Przedszkola, lub przesłanie na adres mailowy: przedszkole@malopolska.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji:

§ 5


1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające oraz ich rodzeństwa w ilości nieprzekraczającej liczby dzieci potrzebnych do utworzenia oddziału przedszkolnego.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci zamieszkałe na terenie miasta Nowy Targ.

O WYNIKACH REKRUTACJI KAŻDY Z RODZICÓW ZOSTANIE POINFORMOWANY TELEFONICZNE LUB OSOBIŚCIE.