Strona główna » RODO

RODO

 Pliki cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony:
Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

1.  Administratorem danych osobowych jest Słoneczne Przedszkole, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5, 34-400 Nowy Targ, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. Współadministratorem Państwa danych jest organ prowadzący Przedszkole tj. Małopolskie Centrum Edukacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, reprezentowane przez Pana Rafała Leśniaka.

2.   Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni Adriana Żur. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mailowo: iod@malopolska.edu.pl, pisemnie na adres Administratora

3.  Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do Przedszkola.

4.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt. a i c) RODO

5.  Państwa dane oraz dane Państwa dziecka mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

7.  Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka będą przechowywane przez okres jego edukacji oraz po jej zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

8.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od  Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.     Podanie danych w formularzu jest obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dalej jako ustawa). Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia/rozwoju psychofizycznego dziecka/specjalnej diecie rodzic/opiekun prawny podaje na podstawie art.155 ustawy.

10.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.