Strona główna » Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

"Bawiąc się, dziecko uczy się poruszać w świecie właśnie dlatego,
że robi na niby to, co później będzie musiało robić naprawdę"

Umberto Eco

Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju wszystkim naszym Podopiecznym, dlatego oprócz obowiązkowych zajęć, prowadzonych w grupach, oferujemy im szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych.
Chcemy, by każdy dzień był okazją dla dziecka do odkrywania talentów, rozwijania zainteresowań, a także wzmacniania wiary we własne możliwości.
Staramy się, by zajęcia, które oferujemy były dopasowane do wieku, zainteresowań i potrzeb naszych wychowanków oraz by przez zabawę uczyły koncentracji na zadaniach, wytrwałości, samodzielności oraz odpowiedzialności.
W trosce o jak najlepszy poziom oraz atmosferę podczas zajęć, współpracujemy ze znakomitymi specjalistami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a co najważniejsze: umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

 

ZAJĘCIA MULTUMEDIALNE Z MAGICZNYM DYWANEM

W naszym przedszkolu dzieci uwielbiają zabawy z użyciem Magicznego Dywanu. Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym nasze dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Przedszkolak podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Zabawa i nauka z wykorzystaniem Magicznego Dywanu rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.
 

DOGOTERAPIA

Zajęcia z udziałem psa są jednymi z najbardziej popularnych zajęć w naszym przedszkolu. Nasi podopieczni z utęsknieniem czekają na wizyty swoich czworonożnych przyjaciół. Te niesamowite spotkania służą rozwojowi sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii: wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego.
Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.
 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej.
Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.
 

RELIGIA

Prowadzona przez świeckiego katechetę forma obcowania z Bogiem, duchowością i moralnością, prowadzona w sposób „lekki” o sprawach „Wielkich”, odpowiedni do wieku i poziomu percepcji przedszkolaków.
 

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Spotkania z rytmiką oparte o autorski program zróżnicowany dla wszystkich grup wiekowych mają na celu umuzykalnienie dzieci, wykształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu i aparatu głosowego. Podczas zabaw muzycznych rozwijana jest koordynacja ruchowa oraz orientacja przestrzenna.
Dzięki nauce nowych piosenek dzieci nie tylko dobrze się bawią, wystukując rytmy czy grając na instrumentach, ale również rozwijają pamięć oraz swoje zdolności muzyczne.
 

WARSZTATY TANECZNE

Podczas zajęć rytmiczno – tanecznych, w atmosferze zabawy i radości, rozwija się muzykalność dziecka, wykształca ogólna koordynacja ruchowa, a także rozwija się wyobraźnia i inwencja twórcza. Poznawanie podstawowych kroków hip- hopu, disco, tańca towarzyskiego, samby, walca, rock&rolla rozwija zdolności motoryczne, takie jak: skoczność, szybkość, zwinność, gibkość, równowaga, wytrzymałość oraz wyrabia pamięć rytmiczną i szybką orientację w przestrzeni.
Zajęcia kształtują także spostrzegawczość, refleks, wyobraźnię oraz kreatywność. Dodatkowo pomagają przełamać bariery nieśmiałości, zintegrować się z grupą oraz nabrać pewności siebie.
 

JĘZYK ANGIELSKI

Potencjał językowy dziecka jest ogromny. Jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez to czego doświadcza na co dzień, co przeżywa i co robi.
Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników.
Materiał oraz pomoce są specjalnie dostosowane do nauczania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas trwania zajęć lektor posługuje się takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna.
 

MATEMATYKA (GRUPA STARSZAKÓW)

Małe dzieci przejawiają naturalne zainteresowanie i entuzjazm dla wszystkiego, co związane z matematyką. Matematyka to dla nich przygoda, pole dla wyobraźni, wyzwanie dla rozwijającego się, szukającego pożywki umysłu. To świat gier, łamigłówek, zagadek i wspaniałej zabawy, poprzez którą zaspokajają swoją naturalną potrzebę poznawania otaczającego świata.
Małe dziecko to kopalnia niekończących się pytań, a szukanie odpowiedzi, to dla niego bardzo ważna, z punktu widzenia rozwoju, potrzeba. Kolorowa, przyjazna matematyka to istna mozaika: barwna, różnorodna, mieniąca się różnymi fakturami, dostosowana do krótkiego czasu koncentracji dziecka. Starannie zaplanowane ćwiczenia, odwołujące się do różnych zmysłów i mechanizmów poznawczych, trwają od dwóch do dziesięciu minut. Dzieci grają na instrumentach, uczestniczą w grach logicznych i zabawach ruchowych, eksperymentują z różnymi materiałami, tworzą kompozycje plastyczne i muzyczne, segregują przedmioty według różnych kryteriów, szacują i przewidują różne wielkości i wartości. W tym pozornym fajerwerku jest żelazna logika.
Każdy element ma do odegrania konkretną rolę, ściśle zaplanowaną dla danego etapu.
 

ROBOTYKA (GRUPA STARSZAKÓW)

Jest to seria zajęć skierowanych do najstarszej grupy wiekowej w czasie których dzieci poznają zasady konstruowania robotów i sterowania nimi. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na rynku zestawów. Pod pretekstem świetnej zabawy dzieci mają okazję spróbować swoich sił w starciu z najnowszą technologią i nauczyć się wielu praktycznych umiejętności, w tym kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, podstaw informatyki i mechaniki.
Zajęcia to nie proste „układanie klocków”, ale konstruowanie robotów, które będą potrafiły wykonywać rozmaite czynności. Do użytku naszym kursantom przekazujemy serwomotory, przekładnie zębate, ruchome dźwignie, wysięgniki oraz mikrokontrolery, które umożliwiają sterowanie skonstruowanym robotem. Układy dają możliwość kreatywnego łączenia, a twórczość konstruktorów ogranicza jedynie ludzka wyobraźnia.
Zajęcia rozwijają motorykę rąk, ćwiczą pamięć, wyciszają i niwelują napięcia układu nerwowego, wspomagają ćwiczenia zalecane przy dysleksji i dysgrafii, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, uczą otwartości i odblokowują dzieci nieśmiałe, uczą pracy w zespole i cieszenia się z sukcesów innych. Zajęcia z robotyki to okazja do świetnej zabawy, a także zdobycia i poszerzenia wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk ścisłych – fizyki, mechaniki, informatyki.
 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

Interaktywne spektakle w przedszkolu z elementami języka angielskiego. Zapraszane teatry realizują metodę UCZYĆ – BAWIĄC. Podczas spektakli (w piosenkach, wyliczankach, powtarzankach, zagadkach) ulubieni bohaterowie bajek przemycają elementy języka angielskiego, które wplecione są tak, aby nauka języka obcego nie kojarzyła się dzieciom z monotonnym powtarzaniem słówek. Dzieci podczas zabaw uczą się podstawowych zwrotów i słówek dotyczących określonej dziedziny (np. części ciała, kolory, cyferki, alfabet, zaimki osobowe) lub utrwalają materiał już znany.
 

WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE

Kulinarne (pieczenie pierników, przygotowywanie kanapek), pierwsza pomoc, odblaskowe przedszkole, zabawa w teatr, poznawanie zawodów (wizyta w kuchni, u krawcowej, u fryzjera), bale karnawałowe, choinka i spotkanie z Mikołajem, wycieczki, jasełka i inne przedstawienia, warsztaty z rodzicami, urodziny.
 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne są to zajęcia, podczas których przedszkolak uczy się pracy twórczej, wyrażania siebie i swoich emocji poprzez kreatywne działanie. Podczas wykonywania prac plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności manualne oraz poznają różne techniki pracy. Ponadto ulepszają koncentrację oraz koordynację ruchową i wzrokową.
Nasze warsztaty to nie tylko miłe i kreatywne spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji, ale także rozwijanie zdolności i cech osobowościowych, przydatnych później w szkole oraz w dorosłym życiu.
 

WARSZTATY KULINARNE

Korzystając z faktu posiadania dobrze wyposażonej kuchni organizujemy co miesiąc warsztaty kulinarne, w trakcie których Przedszkolaki zamieniają się w kucharzy i przy niewielkim udziale nauczycielek przygotowują smaczne, zdrowe, a jednocześnie proste w przygotowaniu desery, przekąski. Warsztaty są okazją zarówno do przypomnienia zasad higienicznych i zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy przygotowywaniu różnych posiłków, ale też momentem idealnym do przypomnienia i utrwalenia nawyków zdrowego żywienia.