Kadra » Zajęcia dodatkowe » Dogoterapia

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa są jednymi z najbardziej popularnych zajęć w naszym przedszkolu. Nasi podopieczni z utęsknieniem czekają na wizyty swoich czworonożnych przyjaciół. Te niesamowite spotkania służą rozwojowi sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii: wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego.
Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Na koniec Kazik odwiedził grupę Motyli

Pszczółki też gościły Kazika...

Kazik u Biedronek

"Kazik" z wizytą u Krasnali

Bruno u Krasnali - 23.10.2015r.

Bruno z wizytą u Pszczółek

Bruno w grupie Motyli

Dogoterapia w grupie Motylki

Dogoterapia w grupie Pszczółki

Dogoterapia w grupie Biedronki

Dogoterapia w grupie Krasnali