Kadra » Zajęcia dodatkowe » Język angielski

Język angielski

Potencjał językowy dziecka jest ogromny. Jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez to czego doświadcza na co dzień, co przeżywa i co robi.
Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników.
Materiał oraz pomoce są specjalnie dostosowane do nauczania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas trwania zajęć lektor posługuje się takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna.

Język angielski w grupie Krasnali-27.10.2015r.

Język angielski w grupie Krasnali